Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Zöld Iroda, Zöld Közbeszerzés

nyomtatható verzió

A környezettudatos vállalatmenedzsment és a környezetirányítási rendszerek fontos része a zöld iroda megvalósítása és a zöld közbeszerzés alkalmazása a vállalati környezeti politika és a környezeti program megvalósítása érdekében. A környezetvédelmi vezetési rendszer és zöld kommunikáció és marketing (belső és külső) támogatja a hatékony erőforráshasználat, az ökohatékonyság és az ökológiai lábnyom csökkentésétre vonatkozó stratégiákat.

A zöld iroda bevezetése során, elengedhetetlen környezeti teljesítmény felmérése, amely történhet ökotérképezés, életciklus-elemzés használatával illetve ökológiai lábnyom, karbon lábnyom vagy a vízlábnyom kiszámításával. Az iroda közbeszerzése során figyelembe kell venni az energiahatékonyság kérdéseit, a megfelelő hulladékkezelésre vonatkozó intézkedéseket, különösen a megelőzés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás terén.

ZIR_70 ZIR_65

ZIR_91

A zöld innováció megoldásai és fenntarthatósági stratégiái mindenképpen növelik a vállalat jó megítélését és az adott cég társadalmi felelősségvállalását, legyen szó termék, folyamat, marketing vagy szervezeti innovációról. Bevezetésükkel nem csupán csökkenhet vagy minimalizálódhat a környezetterhelés, a környezeti és társadalmi káros hatások, hanem a zöld marketing segítségével a vállalat gazdasági teljesítménye is növekedhet. A proaktív vállalatoknak van leginkább fenntarthatóságra törekvő stratégiájuk, hiszen az innovációk által magasabb ökohatékonyság és hatékonyabb erőforráshasználat érhető el.

A fenntartható fejlődésre és az ökohatékonyságra törekedve az alábbi témaköröket kell figyelembe venni az iroda zöldítése és a közbeszerzés során: hulladékgazdálkodás, vízfelhasználás, szennyvíz, energia, világítás, fűtés, hűtés, elektronikai eszközök, technika, papírhasználat, irodai bútorok, egészség, komfort, levegőminőség, családbarát munkahely, rendezvények, konferenciák, csapatépítés, zöldterületek, növények, élelmiszer, közlekedés, utazás, szállítás, környezet-és egészségbarát takarítás, vegyszerhasználat és tárgymegosztás.

Zöld Iroda

Az irodazöldítés lépései:

 • Elhatározás: Munkatársak és vezetőség elkötelezettsége, környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), az ISO 14001 és EMAS bevezetésének elhatározása. Erőforrások (gazdasági, humán és természeti tőke) biztosítása.
 • Előkészítés: Munkacsoport, különböző területen dolgozó emberek bevonása, hogy majd később az egész személyzet bevonása megtörténhessen. Felelősök számára a hatáskör biztosítása.
 • Felmérés és tervezés: Az iroda(ház) és a vállalati tevékenységek feltérképezése, ökotérképezés, életciklus-elemzés, jelenlegi állapot dokumentálása, környezeti hatások és zavarások azonosítása. Ökológiai lábnyom, karbon lábnyom, vízlábnyom, energiahatékonyság, hulladékkezelés szintjének stb. megállapítása. Célkitűzések, projektek és programok meghatározás. Határidők és felelősök kijelölése.
 • Végrehajtás: A környezeti politika pontos meghatározása és alkalmazása. Az ütemezés szerint haladva a célkitűzések és a tervek teljesítése. Szemléletformálás, zöld kommunikáció, képzések, motiváció fenntartása és környezeti teljesítmény folyamatos javítása. Világosan érthető és könnyen elérhető útmutatók és utasítások elkészítése. Zöldbeszerzés megvalósítása, fejlesztések, környezetvédelmi beruházások, hatékonyságnövelés, megelőzés és takarékos használat.
 • Ellenőrzés, javítás: Megfelelőség vizsgálata, folyamatos javítás, visszajelzések, végrehajtás ellenőrzése és esetleges újabb fejlesztések bevezetése. Felülvizsgálatok, mérések és környezeti mutatók ismételt elkészítése a környezeti jelentés elkészítéséhez.
 • Kommunikáció: A munkatársak és érintettek tájékoztatása és az észrevételeik, javaslataik figyelembe vétele. Hírlevelek elkészítése, javuló teljesítményről visszajelzés küldése, kreatív ösztönzők, dicséretek, elismerések és jutalmak. 

Külső kommunikáció és a zöld marketing javítja a vállalat társadalmi megítélését, javul a társadalmi felelősségvállalás. Környezeti jelentés publikálása, a környezeti teljesítmény javulását jelző mutatók kihangsúlyozása, könnyen érthető és látványos kommunikációja.

ZIR_14

Hulladékgazdálkodás
Vízfelhasználás, szennyvíz
Energia, világítás, fűtés, hűtés
Elektronikai eszközök, technika
Papírhasználat
Irodai bútorok
Egészség, komfort, levegőminőség, családbarát munkahely
Rendezvények, konferenciák, csapatépítés
Zöldterületek, növények
Élelmiszer
Közlekedés, utazás, szállítás
Környezet-és egészségbarát takarítás, vegyszerhasználat
Tárgymegosztás

Zöld közbeszerzés

ZIR_19ZIR_74ZIR_06

Miért fontos eszköz a zöld(köz)beszerzés?

Napjainkban egyre többet hallani a környezetvédelemről, energiatakarékosságról, klímaváltozás elleni küzdelemről, széndioxid kibocsátásról. Az Európai Unió egyik központi elvének választotta a fenntartható fejlődést és ennél fogva elkötelezett a környezetvédelem iránt is. A fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges a jelenlegi fogyasztási minta, vagyis a fogyasztói igények/szokások és a termékek szerkezetének megváltoztatása. A közszféra feladata, hogy aktiválja, segítse az innovációt, mutasson példát a társadalomnak, vagy egyszerűen csak jogi eszközökkel befolyásolja a folyamatokat. A fenntartható fogyasztást ösztönző, közszféra által alkalmazható eszközök egyike a zöld közbeszerzési eljárás. Ennek egyik alapgondolata, hogy a fenntarthatóságnak (gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés, környezetvédelem) kell lennie minden közbeszerzés lényegének (közbeszerzési értékhatár alatt és felett egyaránt), mert felelősségteljes vezetés nem létezhet e nélkül.

A zöld beszerzés egyszerűen annyit jelent, hogy a beszerző intézmények hangsúlyosan veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat vásárlásaik során.

Relevancia

A közszférának jelentős vásárlóereje van, az egész Európai Unió GDP-jének körülbelül 16%-át teszi ki. Ekkora összeg tudatos befektetése erőteljesen hozzájárul a fenntarthatósági célok eléréséhez. Az Európai Unió egyik közismert célkitűzése, hogy 2020-ig 20%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását, 20%-kal kevesebb energiát használjon (energiahatékonyság, takarékosság) és a megújuló energiaforrásokból származó energia használati arányát 20%-ra emelje. Egy német kutatás során kiszámolták, hogy a közintézmények energia hatékony beszerzései közel 30%-os CO2 kibocsátás csökkenést eredményeznének. Magyarországnak az Unió tagjaként át kell venni a közösség prioritásait, melyek közé tartozik a zöld közbeszerzés is.

ZIR_84

A zöld közbeszerzés előnyei:

 • Jó példát mutat (környezettudatos magatartás népszerűsítése). Az igény, a vásárlóerő befolyásolja a piacot és a keresletet erősíti a környezetbarát, energiahatékony termékek piacán.
 • A környezetbarát termékek árának csökkenéséhez vezet
 • Ösztönzi az innovációt, az új műszaki megoldások fejlesztését (piaci reakciók a direkt követelményekre)

ZIR_13 ZIR_09 ZIR_04 ZIR_10

 • Lehetőséget ad a beszerzéseik újragondolására, fejlesztésére
 • Megtakarításokhoz vezet (átlagosan 20-40%)
 • Elősegíti a munkatársak környezettudatosságát
 • Társadalom pozitív megítélését eredményezi a társadalmi felelősségvállalás (CSR) által
 • Egyéb környezetmenedzsment eszközökbe integrálható ISO14001, EMAS
 • Pályázatokon előnyt jelent
 • Segíti a környezet és klímavédelmi törekvéseket
 • Aktív és demonstratív eszköze a környezetvédelemnek, zöld marketingnek

ZIR_08ZIR_11ZIR_05ZIR_07

A zöld beszerzések célja, hogy csökkenjen a vásárlások emberre és környezetre gyakorolt negatív hatása.

A koncepciónak számos előnye lehet. Ezek között említhető elsősorban a közszféra példamutatása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése a háztartások és a magánvállalkozások felé (CSR). Ha a közszféra jó példával jár elöl, akkor könnyebb a hasonlóan környezettudatos magatartást elvárni a többi állampolgártól és gazdasági szereplőtől is. Annak következményeként, hogy a beszerzők egyre több környezethez kapcsolódó kritériumot fogalmaznak meg befolyásolják a piacot és a keresletet erősítik a környezetbarát, energiahatékony termékek piacán. Ez egy hosszú távú folyamat, de mindenképpen a környezetbarát termékek árának csökkenéséhez vezet, ami pedig széles körben elérhetővé teszi ezeket a termékeket. Egy másik hosszú távú előny az innováció ösztönzése, az új műszaki megoldások fejlesztése.

ZIR_15

A szervezetek felhasználhatják a zöld beszerzés bevezetése kapcsán előálló alkalmat a beszerzéseik újragondolására, fejlesztésére is. És végül, de nem utolsó sorban a legtöbbet vitatott előny, hogy megtakarításokhoz vezet. A zöld termékek versenyképessége a minőségen és újdonságon alapul. Pontosan ezért azok a termékek melyek megfelelnek a "zöld“ követelményeknek a legújabb technológiákat képviselik és pl. energia fogyasztásban jelentős megtakarításokhoz vezetnek. Ezeknek a termékeknek az egész hasznos élettartamra vetített költségei jóval alatta vannak az átlagos termékekének. Az eddig sorolt előnyök mellé még a társadalom pozitív megítélése járul.

A versenyszféra és a zöld beszerzés

A versenyszféra számára is egyre nagyobb jelentősége van a környezettudatosságnak. Manapság a vállalatoknak egyre fontosabb, hogy valami módon meg tudjak különböztetni magukat a versenytársaktól.

Ennek érdekében megéri lépéseket tenni a társadalmi felelősségvállalás vagy egyszerűen a környezettudatosság irányába. Azok a termékek és szolgáltatások melyek megfelelnek a “zöld" kritériumoknak általában csúcs minőségűek és technikailag a legfejlettebbek. Ez annyit jelent, hogy jelentős mennyiségű energia takarítható meg a használatukkal. A potenciális megtakarítások és a pozitív társadalmi megítélés kedvezőbb versenyhelyzetet és piaci előnyt jelenthet a vállalatok számára. A zöld beszerzés pedig egy kézenfekvő eszköz, hiszen aktív és demonstratív eszköze a környezetvédelemnek és jelentősen hozzájárul a CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

ZIR_85 ZIR_87 ZIR_81 ZIR_78

ZIR_82 ZIR_72 ZIR_76 ZIR_77

ZIR_86 ZIR_88 ZIR_89 ZIR_79

ZIR_80 ZIR_90 ZIR_83 ZIR_71

Források és további hasznos információk: http://www.uj.zoldiroda.hu/images/letoltesek/zold_iroda_zsebkonyv.pdf, http://eugreenoffice.eu/userfiles/ego_handbook_hun.pdf, http://calculator.eugreenoffice.eu/, http://virtualoffice.eugreenoffice.eu/hu/haz, http://www.eugreenoffice.eu/en/, http://www.uj.zoldiroda.hu/index.php/hogyan-zoldtsem-irodamat-fomenu/hogyan-zoldtsem-irodamat, http://www.i-com.hu/zold_iroda, http://energiaklub.hu/sites/default/files/res_ho_tanulmany.pdf, http://husmenteshetfo.hu/ http://www.okuka.hu/, http://www.terracycle.hu/hu/, http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_hu.pdf, http://survive.hu/, http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_hu.pdf, http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/zold-kozbeszerzes-3/, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm, http://www.kornyezetbarat-termek.hu/pages.php?aid=131&pID=4#.VFDV-Wd5PTo, http://www.kovet.hu/vallalati-szolgaltatasok/az-elszanas-szintje/zold-iroda-minosites, http://uj.zoldiroda.hu/, http://www.kovet.hu/tudasbazis/konyvek/zold-iroda-kiadvanyok, ,http://irodahaz.zoldiroda.hu/haz, http://www.kovet.hu/tudasbazis/zold-iroda-kiadvanyok/zold-iroda-kezikonyv, http://www.kovet.hu/tudasbazis/zold-iroda-kiadvanyok/zold-iroda-katalogus-2011, http://www.tavoktatas.kovet.hu/

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

 Bookmark and Share