Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Ökotérképezés

nyomtatható verzió

okoterkepezes_06

Az ökotérképezés egy egyszerű és gyakorlatias módszer egy üzem vagy iroda környezeti felmérésére, mely során a felmért üzem, vagy iroda alaprajzi térképét használva helyszíni bejárás során azonosítjuk a problémákat. Kiváló eszköz környezeti teljesítmény értékelésre és környezettudatos vállalatirányításhoz főként kisebb mikro- és középvállalkozások, kézműves üzemek számára. A multinacionális vállalkozások egyre inkább bevezetik az ISO 14001-es szabványrendszert, azonban a kisebb szervezetek, cégek, vállalkozások számára ennek a kiépítése nem realitás a költségek és az adminisztratív tevékenységeknek való megfelelés szempontjából. Azonban az öko-térképezés hozzájárul a környzettudatos vállalatirányítás és az EMAS megvalósításához (Eco-Management and Audit Scheme).

okoterkepezes_05

Az ökotérképezés költség- és időhatékony, nem kell hozzá jelentős mennyiségű eszköz, s évente legalább egyszer ajánlott újra elvégezni. Eredményként pedig egy egyszerű és érthető képet kapunk a vállalatunk környezeti teljesítményéről és világosan meghatározhatjuk a szükséges cselekvési terveket az elkészült térképek alapján.

Az öko-térképezés célja:

 • Irodák, műhelyek, üzemek, kis - és középvállalkozások környezeti teljesítményének értékelése
 • Telephelyek környezeti felmérése
 • Tevékenységek környezeti hatásainak áttekintése
 • Környezeti helyzetkép dokumentálása
 • Környezeti teljesítmény javulásához szükséges intézkedések meghatározásának segítése
 • Környezeti célok, munkaprogram meghatározása
 • Környezettudatos vállalatirányítás megvalósításának kezdeti lépésének megtétele
 • Folyamatos fejlesztés elősegítése a rendszeres felmérések által
 • Környezetközpontú irányítási rendszerrel rendelkező vállalatok esetében a belső audithoz nyújthat gyakorlatias módszer biztosítása

okoterkepezes_03  okoterkepezes_02

Az ökotérképezés folyamata:

 • A települési elhelyezkedés térképe: üzem, telephely környezete, elhelyezkedése, megközelíthetősége
 • A telephely térképe: méretarányos alaprajzok beszerzése, elkészítése, jelentős tárgyak, berendezések feltüntetése, jelentős méretű telep esetén külön térképek az egyes épületeknek, területrészeknek
 • Jelek kialakítása, meghatározása: saját jelrendszer és szimbólumok meghatározása, pl. satírozás, rovátkázás, karikázás, piktogramok, súlyossági különbségek jelzése
 • Helyszíni bejárás: észlelt problémák bejelölése a különböző térképeken (talaj, energia, levegő, hulladék, kockázatok), kulcsszavakban való meghatározás, intézkedési javaslatok rövid megfogalmazása
 • Fényképes dokumentáció: szemléletes helyzetkép meghatározás
 • Időjárás-jelentés elkészítése: helyzetfelmérés a dolgozók értékelése által
 • Problémák meghatározása, javaslatok megfogalmazása
 • Prioritási sorrend meghatározása: megvalósíthatósági, környezeti és gazdaságosság szempontok szerint
 • Munkaprogram meghatározása: javaslatok, feladatok, határidők és felelősök

Minél több alkalmazottat érdemes bevonni a módszerbe, hiszen a folyamatban való részvétel hozzájárulhat a környezeti tudatformálás erősödéséhez, támogatja a zöld kommunikációt és a környezettudatos vállalatirányítást. Továbbá ajánlott a térképezés előtt elvégezni egy mini környezeti auditot, mely jó felmérésként szolgál arra vonatkozóan, hogy milyen a szervezet irodai környezettudatossága. Ez gyakorlatban egy néhány perces feladatot jelent, ahol a munkatársak a megérzéseik alapján értékelik a vállalat "időjárását". Az "időjárás-jelentés" egy egyszerű kérdéssor, ahol a környezettudatos tevékenységekkel, folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket értékelik minden sorban egy X-szel a megkérdezettek. A dolgozók megkérdezése azért különösen fontos, hiszen általában tudatában vannak a problémáknak, de ennek ellenére nem beszélnek róla. Egy ilyen felmérés segíti a problémás területek felmérését.

okoterkepezes_01

Tehát az ökotérképezéshez az alábbi térképeket kell elkészíteni:

 • TELEPÜLÉSI ELHELYEZKEDÉS: szomszédokkal való érintkezés és zavarás, kibocsátott zaj és szagok, területi besorolás, személy-és teherforgalom, kapcsolat a környék lakóival, területhasználat
 • ZAVARÁSOK: környezeti "időjárás-jelentés" és a dolgozókkal történő egyéb konzultáció, anyag-és energiaforgalmi adatok, fontosabb problémák jelzése
 • VÍZ: vízfogyasztás és szennyvízkibocsátás, magas vízfelhasználás helye, pazarlás mértéke, veszélyes anyagok és termékek lefolyókkal való kapcsolata, ezen anyagok lehetséges helyettesíthetősége, potenciális balaseti lehetőségek, élővizekkel való kapcsolat, költségmegtakarítás
 • TALAJ: gyúlékony és veszélyes anyagok tárolási körülményei, talajvíz szennyezési kockázat, korszerűtlen víztározó tartályok, talajszennyezés, baleseti lehetőség és forgatókönyvek, tárolóhelységek és szellőztetés, telephely udvarának állapota, irodai bútorok alapanyagai, funkciói
 • LEVEGŐ, SZAGOK, ZAJ, POR: kibocsátási pontok, források, berendezések működése, beltéri levegőminőség, zajforrások, szűrők cseréje, karbantartások
 • ENERGIA: energiatermelés és felhasználás, szállítás, fogyasztás, hatások, következmények, veszteségek és pazarlások feltárása, elektromos berendezések értékelése, állapota, méretezése, hőveszteségek, világítás és fűtés kiemelt vizsgálata
 • HULLADÉK: hulladékmegelőzés és kezelés, meglévő intézkedések, újrahasznosítás, újrafelhasználás és megelőzés megvalósulásának mértéke, szelektív hulladékgyűjtés, szokások, magatartás, veszélyes hulladékok kezelése és tárolása, ártalmatlanítás módja
 • KOCKÁZATOK: balesetek, szennyezések kockázatának felmérése, vészkijáratok megfelelő biztosítása, rákkeltő, allergén és egyéb mérgező anyagok használata, munkaegészségügy, egészség-és tűzvédelem, szükséges táblák, feliratok, védőeszközök használata, vészhelyzeti tervek
 •  

okoterkepezes_04

Miután az ökotérképek elkészültek, a problémákat rangsorolni kell egy prioritási lista felállításával. A legfontosabb a dolgozók egészségét és a biztonságát veszélyeztető kockázatok megelőzése, csökkentése, megoldása. A sorrend meghatározása a megvalósíthatóság, környezeti haszon és gazdaságosság szerint történik. Azért fontos ennek a megállapítása, hiszen vannak olyan intézkedések, melyek megvalósításához egyáltalán nem vagy csak kis mértékben szükséges pénzügyi tőke bevonása vagy kisebb beruházásokkal is megvalósíthatóak. Tehát a problémalista meghatározásánál feltüntetjük a kockázatcsökkentő és a megszüntetést célzó intézkedéseket, megoldási lehetőségeket. A folyamat termékeként pedig megtörténik a munkaprogram meghatározása, a javaslatok, feladatok, határidők és felelősök megállapítása, cselekvési tervek kijelölése a vállalat környezeti teljesítményének javulása érdekében.

Az ökotérképezés segíti a zöld vállalatmenedzsment fejlesztését, a kifelé zajló zöld kommunikáció és marketing megvalósulását, a cég ökológiai lábnyomának csökkentését, valamint folyamatosan fejleszti a vállalat környezeti teljesítményét. Biztosítja, hogy zöld iroda megvalósulása elterjedhessen a szervezet létesítményeiben, növekedjen az ökohatékonyság, a fenntartható vízfelhasználás és a hatékony erőforráshasználat, realizálódjon a tisztább termelés továbbá javuljon a munkahelyi légkör és az irodai levegőminőség.

Források és további hasznos információk:

http://ems.asn.au, www.14000registry.com, www.kovet.hu, http://tavoktatas.kovet.hu/, http://www.emas.hu/

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.Bookmark and Share