Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Életeciklus-elemzés (LCA)

nyomtatható verzió

Az életciklus-elemzés fontos jelentőséggel bír az Európai Unió politikájában. A Zöld Könyv és az Integrált Termékpolitika fő eszközei közé tartoznak az alábbiak: zöld fogyasztás, zöld termelés, egyéb eszközök és ösztönzők, ezeken belül a környezeti címkézés, közbeszerzés, környezettudatos terméktervezés, szabványosítás és a kutatás-fejlesztés (K+F) játszik jelentős szerepet. A zöld termelést segítő módszerek igen fontos eleme az életciklus-elemzés, mely alkalmazásában jelentős szerepet játszik az EMAS vagy az ISO 14001, s különösen az alábbiak: MSZ ISO 14040: 1997, ISO 14040:2006, ISO 14044: 2006. Többek között a fenntartható fejlődés, a természeti erőforrások fenntartható használata, a hulladék keletkezésének megelőzése és az ökológiai innováció előremozdítása kiemelkedő célkitűzések.

eletciklus_02

A relatív fenntarthatóság elérése érdekében fontos eszköz az életciklus-elemzés, mely környezeti menedzsment gyakorlat megpróbálja számszerűsíteni a különböző környezeti terheléseket egy szolgáltatás, technológiai folyamat vagy termék életciklusa során, a nyersanyagok kitermelésétől, a feldolgozáson, a csomagoláson, szállításon, használaton, karbantartáson keresztül a deponálásig, ártalmatlanításig vagy az újrahasználatig. Az okozott környezeti hatások becsléséhez jelentős mennyiségű adatot kell összegyűjteni a bemeneti és kimeneti oldalon: felhasznált anyagok, energia, víz és a képződött "hulladék", kibocsátások és melléktermékek. Ezek az információk képezik az életciklus leltárt.

eletciklus_05

Az életciklus-elemzés során az alábbi szakaszokon kell egymás után végighaladni az ISO 14044 nemzetközi standard alkalmazása szerint:

 • Az LCA elemzés céljainak, és a vizsgálat területeinek kijelölése: Az elemzés tárgyának meghatározása, határai, részletesség, célkitűzés
 • Életciklus leltárelemzés: input és output áramok meghatározása és mennyiségi elemzése, adatok gyűjtése
 • Hatásértékelés: Input - output anyagok és energiák hatása a környezetre, ennek értékelése
 • Értelmezés: A különböző fázisok eredményeinek értelmezése, összefüggések és fontos adatok kiemelése. Javaslatok, következtetések megfogalmazása a döntéshozók számára.

eletciklus_01

1. Az életciklus értékelés céljának és tárgykörének meghatározása

 • termékrendszerek funkciói
 • funkció egységek
 • tanulmányozandó termékrendszer és határai
 • egyes hozzárendelési, allokációs eljárások
 • szükséges adatok és azok minőségi követelményei
 • megközelítések
 • rendszerhatárok
 • adatok minőségi kritériumai
 • felülvizsgálat módja, a tanulmány elvárt formája

2. Funkció, funkció egység, és a referencia áram meghatározása

 • Funkciós egység: termék rendszerfunkciójának mennyiségi megadása
 • Referencia áram: azon mennyisége a terméknek, ami betölti a meghatározott funkciót

3. Rendszerhatárok meghatározása

 • alapanyag beszerzés
 • a fő gyártási folyamatban felhasznált input- output anyagok
 • logisztikai/elosztási és szállítási folyamatok
 • a gyártási folyamat során felhasznált üzemanyagok, energia, és hő mennyisége
 • termékek felhasználása, karbantartása
 • termelési folyamatokból kikerülő hulladékok
 • újrahasznosítható termékek számba vétele
 • melléktermékgyártás
 • munkaeszközök gyártása, karbantartása, cseréje
 • egyéb működéssel kapcsolatos tevékenységek, pl. világítás, fűtés

4. Adatminőségre vonatkozó követelmények

 • hiteles, hiánytalan, reprodukálható
 • átlagos vagy konkrét

5. Életciklus leltárelemzés (Life Cycle Inventory)

 • energia,- alapanyag, - melléktermék inputok, az egyéb fizikai jellegű belépő áramok
 • input anyagok
 • termékek, melléktermékek, hulladékok
 • vizet, talajt, levegőt érintő emissziók
 • egyéb környezeti tényezők

eletciklus_04

6. Életciklus hatásértékelés (Life Cycle Impact Assessment, LCIA)

 • osztályozás: leltáradatok hozzárendelése az egyes kategóriákhoz, a leltárelemzés során kapott be-és kimenő áramok
 • jellemzés: adatok modellezése a hatáskategórián belül, áramok együttes környezeti hatásának számszerűsítése
 • normalizálás: eredmények összehasonlításának lehetősége
 • súlyozás: eredmények összefoglalása

7. Az életciklus értelmezése

 • az elemzés elején kitűzött célokkal való összevetés
 • leltárelemzés és hatásértékelés során keletkezett eredmények értékelése
 • megfelelőség ellenőrzése
 • eddigi következtetések kiértékelése
 • egyéb módszerek meghatározása és kapcsolatok kiemelése a KIR számára

8. Jelentés készítése

 • az eredmények kommunikálása a célközönség számára
 • módszerek, eredmények, korlátok leírása, tisztázása
 • egyértelmű, könnyen áttekinthető dokumentum
 • referencia dokumentumnak megfelelő elkészítés
 • összefoglalás: általános szempontok, cél és tárgykör, életciklus leltárelemzés, hatásértékelés, értelmezés, kritikai átvizsgálás

9. Kritikai átvizsgálás szakasza

 • érdekelt felek bevonása
 • nemzetközi szabványoknak való megfelelőség biztosítása
 • különös alaposság betartása
 • érintett felek bevonása
 • belső vagy külső szakértői átvizsgálás

eletciklus_03

Az életciklus leltárelemzés folyamatát és eredményi meghatározását követi hatásértékelés, mely során különböző központi kategóriák kerülhetnek megállapításra. Ezen eljárás célja, hogy amennyire csak lehetséges összekapcsolja, összevesse a leltár általi felmérést a különböző hatás utak által okozott potenciális környezeti károk szerint. Az ISO 14042-es szabvány alapján a leltárelemzés eredményeit eltérő kategóriákba sorolhatjuk, melyek különböző környezeti problémák indikátorai. Ezek az alábbiak: emberi toxicitás, légzőszervi hatások, ionizál sugárzás, ózonréteg csökkenés, fotokémiai oxidáció, vízi ökotoxicitás, szárazföldi ökotoxicitás, vizek elsavasodása, vizek eutrofizációja, szárazföldi savasodás, földhasználat, globális felmelegedés, nem megújuló energia és ásványi anyag kitermelés.

Ez a felsorolás további négy kárkategóriába osztható: emberi egészség, ökoszisztéma minőség, klímaváltozás és erőforrások. Így könnyebben összehasonlíthatóak az eredmények. Minden hatáskategóriához tartoznak különböző indikátorok, mint például az összesített energiaigény, abiotikus erőforrás kimerülésének potenciálja, globális felmelegedés potenciál, savasodás potenciál, eutrofizációs potenciál, édesvízi ökotoxicitás potenciál, szárazföldi ökotoxicitás potenciál vagy az emberi toxocitás potenciál. Mindegyik indikátorhoz meghatározható, hogy milyen jellegzetes kibocsátásokból vagy kitermelésekből állnak össze (pl. CO2, CH4, N2O, lignit, földgáz, kőolaj, cink, vasérc, nikkel érc, bauxit, nyers foszfor, NH3, NOx, SO2, PO4, P, N, COD, TOC, benzol, formaldehid, PAH, Cd, CrIII+IV, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn).

eletciklus_06

Az életciklus-elemzés fontos eszköz a környezetközpontú irányítási rendszerek és a zöld vállalatmenedzsment részeként és a környezetvédelmi intézkedések, innovatív beruházások megvalósítása érdekében. Az a leginkább környezetbarát, hogyha megelőzzük a hulladékok keletkezését és megvalósul a hatékony erőforráshasználat a tiszta termelés és technológiák bevezetésével. Az ökológiai lábnyom csökkentéséhez és a relatív fenntartható fejlődés eléréséhez vállalati szinten jelentős segítséget nyújthat az életciklus-elemzés.

Ez a módszer feltárja a környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat és azokat a folyamatokat, termékeket és szolgáltatásokat amelyeknek túl magas az energia, víz és nyersanyag felhasználása, valamint jelentős a hulladékok, melléktermékek és kibocsátások képződése. Az elemzés által összehasonlíthatók a különböző folyamatok és termékek valamint optimalizálható az erőforráshasználat, a fenntartható vízhasználat valamint növelhető az ökohatékonyság és biztosítható a körforgásos gazdaság. E módszer alkalmazásával tehát erősíthető a zöld kommunikáció, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a zöld vállalatmenedzsment.

Források és további hasznos információk:

www.sciencedirect.com, http://miau.gau.hu, www.epa.gov, www.epa.gov, www.unep.org

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.Bookmark and Share