Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Körforgásos gazdaság

nyomtatható verzió

Hulladék marketing

Meghatározás:
Hasznos másodnyersanyagok (pl. csomagolóanyagok), erőforrások áramlásának feltérképezése, a hulladékok gyűjtésének és a hasznosításának hatékonyabbá tétele. Cél az erőforrások és anyagok körforgásban tartása!

hulladék akadémia körforgásos 

Napjaink kapitalista gazdaságában nagyrészt lineáris anyag-, élelmiszer-, víz- és energiaáramokat láthatunk. Ez a rendszer környezetvédelmi szempontból fenntarthatatlan, hiszen fosszilis energiára épül fel a rendszer és ebből fakadóan jelentős a kibocsátás és a hulladékképződés.. Az értékes természeti erőforrásokat kivesszük a természetből, átalakítjuk, felhasználjuk, felhasználás után pedig összekeverjük őket, mely következtében az értékük lecsökken, s sokszor lerakóban vagy égetőben végzik az életciklusukat. Közben pedig újabb és újabb erőforrásokat használunk és zsigerelünk ki, s túllövünk a Földünk eltartóképeségén.

Ennek az ellentéte a körkörös gazdaság, ahol a biológiai és technikai anyagok árama külön-külön ciklusban valósul meg, és ezeken belül is az eltérő anyagok külön vannak kezelve, hiszen így a legnagyobb a rendszer hatékonysága. Ezt a szisztémát a lehető legnagyobb hányadban megújuló energiaforrások láthatják el. A gazdasági rendszer anyagcsere folyamatai zárt rendszerben áramlanak, a hulladékok és melléktermékek szinte 100%-ban újrahasznosulnak. A biológiai és technikai alkotórészek, erőforrások keveredése tehát nem valósul meg, melynek következtében nem veszítenek az értékükből.

korforgasos_03

Az Európai Bizottság releváns lépéseket tesz a körkörös gazdaság és a zéró hulladék koncepció megvalósulásának érdekében. Ez azért különösen fontos megközelítés, hiszen az ipari forradalom óta a képződött hulladékok mennyisége egyre növekedett, melynek oka a “take-make-consume and dispose" ("kinyer-legyárt-fogyaszt-ártalmatlanít") lineáris modell volt, amely azt feltételezi, hogy az értékes erőforrásaink bőségesen állnak rendelkezésünkre, olcsók és könnyen megszabadulhatunk tőlük.

korforgasos_04

Azonban egyértelmű, hogy ez a folyamat fenntarthatatlan, hiszen a természetben is az anyagáramlás ciklikus, minden egy körforgás része. Az élőlények metabolizmusa során sem keletkeznek hulladékok, hiszen amit kibocsátanak vagy a halálukkal visszamaradó szerves anyagok és tápanyagok mind más élőlények tápanyagául szolgálnak vagy beleépülnek az életet adó talajba vagy a hidroszféra ökoszisztémáinak szolgálnak értékes erőforrásként. A körkörös gazdaságban is megvalósulhat ez a folyamat, ahol a gazdasági anyagcsere a természetes organizmusokhoz hasonlóan működik, s így a biológiai és technikai tápanyagok folyamatosan újrahasznosulnak a rendszerben.

Mint tudjuk, már erősen kizsigereltük a Földünk erőforrás-készleteit és meghaladtuk a rendelkezésünkre álló biokapacitást, s ezért különösen fontos, hogy az erőforrásokat minél hatékonyabban használjuk és törekedjünk a gazdasági rendszerekben való körforgásukra. Ez mit is jelent? Használjuk újra, javítsuk meg, újítsuk fel, hasznosítsunk újra a már meglévő anyagokat és termékeket. Tehát valójában a hulladék értékes erőforrás!

"A hulladék erőforrássá alakítása része a körkörös gazdasági rendszerek valóban körkörössé tételének. Az európai jogszabályokban meghatározott célkitűzések és célértékek fontos szerepet játszanak a hulladékgazdálkodás fejlesztésében: élénkítik az innovációt az újrafeldolgozás és az újrahasználat terén, mérséklik a hulladéklerakók használatát, csökkentik az erőforrás-veszteségeket és magatartásváltozásra ösztönöznek."

korforgasos_02

Az Európai Bizottság számára a körfolyamatokon alapuló gazdaság az alábbiakat jelenti:

  • Az újrahasznosítás fellendítése és az értékes anyagok elvesztésének megakadályozása
  • Munkahelyteremtés és gazdasági növekedés
  • Új üzleti modellek, öko-design, és az ipari szimbiózis segítségével előremozdulás a nulla hulladék koncepció megvalósulása felé
  • Az üvegházgázok kibocsátásának és a környezeti hatások csökkentése

korforgasos_8

korforgasos_12korforgasos_11

korforgasos_10korforgasos_9

A körforgásos gazdaság elveit követve jelentős lépéseket tehetünk a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében. A zárt hurkú (closed-loop) anyag- és energiaáramlás biztosítja, hogy hatékony legyen az erőforráshasználat, csökkenhessen az ökológiai lábnyom, egyre jelentősebbé váljanak a tiszta technológiák és a tisztább termelés. A 6R (repair, recondition, remanufacturing, reuse, recycle, reduce) teljesülése elősegíthető a tárgyak megosztásával, szelektív hulladékgyűjtés által, a termékek újrahasználatával, redesign termékek megvásárlásával, elhasznált termékek megújításával, helyrehozatalával és megjavításával. Az ökoinnováció megjelenésével egyre több öko-design termék jelenik meg a piacon, növekszik az ökohatékonyság és a zöld vállalatok szerepe is megerősödik. A körforgásos gazdaság jellemzői közé tartozik az ipari ökológia alkalmazása, a bölcsőtől bölcsőig modell, regeneratív design, biomimikri, a bioalapú- és a kék gazdaság. Elterjedésével meghatározóbbá válik a fenntartható közlekedés, a decentralizást és megújuló energia termelés, a smart city rendszerek és nem utolsó sorban az egészségesebb környezet értékeit élvezhetjük. Életciklus-elemzéssel vizsgálva ezeket a rendszereket jelentős anyag és energia megtakarítást észlelünk valamint a kibocsátott szennyezők, hulladékok és melléktermékek mennyisége is lecsökken, mivel ezek újrahasználata, újrahasznosítása nagyrészt biztosított. Bizonyos esetekben akár zéró hulladék programok is megvalósulhatnak. A zöld marketing pedig hozzásegíti a vállalkozásokat, hogy a hatékony erőforráshasználat megvalósulását és a zöld vállalatmenedzsment alkalmazásokat közvetíthessék a partnereik és ügyfeleik felé.

Források és további hasznos információk:

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy,
http://eur-lex.europa.eu, http://ingienous.com, http://www.ellenmacarthurfoundation.org, http://www.circularfoundation.org, http://www.ecodesigncentre.org

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Kft.Bookmark and Share