Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Zöld Innováció

nyomtatható verzió

zöldinnováció_01

A zöld innováció megoldásai és fenntarthatósági stratégiái mindenképpen növelik a vállalat jó megítélését és az adott cég társadalmi felelősségvállalását, legyen szó termék, folyamat, marketing vagy szervezeti innovációról. Bevezetésükkel nem csupán csökkenhet vagy minimalizálódhat a környezetterhelés, a környezeti és társadalmi káros hatások hanem a zöld marketing segítségével a vállalat gazdasági teljesítménye is növekedhet. A proaktív vállalatoknak van leginkább fenntarthatóságra törekvő stratégiájuk, hiszen az innovációk által magasabb ökohatékonyság és hatékonyabb erőforráshasználat érhető el.

Innováció

 • Öko-innováció: Teljesen új, megújított vagy átalakított eljárás, folyamat, módszer, technika, technológia, gyakorlat, rendszer, termék és szolgáltatás, amely hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen vagy minimalizálódjon a környezetterhelés és a káros hatások.

zöldinnováció_05

 • Fenntartható innováció: Teljesen új, megújított vagy átalakított eljárás, folyamat, módszer, technika, technológia, gyakorlat, rendszer, termék és szolgáltatás, melynek pozitív környezeti, társadalmi és gazdasági hatása van.
 • Technológiai innováció: Két fajta típusa van, az egyik az additív, vagyis hozzáadott innováció, aminek a bevezetése olcsóbb, kisebb kockázattal jár, azonban hosszú távon kudarcba fulladhat. A másik az integrált technológia, aminek bár nagyobb a kockázata és drágább a bevezetése, de hosszútávon költségcsökkenés várható és versenyképesebb. Jobb környezeti hatással bír és a hatékony erőforrás használatra és a megelőzésre is fókuszál.

Innováció típusok

zöldinnováció_03

 • Termék innováció: Egy olyan termék vagy szolgáltatás bevezetése, amely teljesen új vagy különösen egyedi a sajátosságát és a felhasználási lehetőségeit tekintve.
 • Folyamat innováció: Egy termelési folyamat vagy egy szállítási módszer megújítása.
 • Marketing innováció: Olyan marketing módszer bevezetése, mely jelentős változásokat tartalmaz a design-ra, a csomagolásra, a termék elhelyezésére, reklámozására vagy az árára vonatkozóan.
 • Szervezeti innováció: Egy új szervezeti szerkezet bevezetése egy vállalkozás üzleti gyakorlatába, a munkahely szerkezetébe vagy a külső kapcsolattartást illetően.

Vállalati stratégiák

zöldinnováció_09

 • Passzív: Azok a vállalatok, akik ezt a stratégiát követik érzéketlenek a változó körülményekre, megváltozott igényekre.
 • Reaktív: Ez a stratégia segíthet a szabályzási és gazdasági kockázatok enyhítésében és a vállalatok betartják a környezetvédelmi szabályzásokat.
 • Konfrontatív: A vállalat tisztában van a környezeti problémákkal és igyekszik megelőző intézkedéseket bevezetni és működtetni.
 • Proaktív: Ezek a vállalatoknak van leginkább fenntarthatóságra törekvő stratégiájuk. A céljuk, hogy csökkentsék a negatív társadalmi és környezeti hatásokat a teljes tevékenységük során. Az innovációk által magasabb ökohatékonyság és hatékonyabb erőforrás használat érhető el. Együttműködve az érdekelt felekkel a környezetük védelme érdekében miközben javítják a vállalat arculatát és növelik a zöld kommunikációt.

6R

zöldinnováció_04

Javítás - Repair: A termék életének megnövelése bizonyos részeinek megjavításával
Helyrehozatal - Recondiation: A termék életének megnövelése modernizálása, helyrehozatala által
Felújítás - Remanufacturing: Új termék gyártása a régi termék segítségével
Újrahasználat - Reuse: Olyan termék kialakítása, tervezése, ami több alkalommal újrahasználható
Újrahasznosítás - Recycle: Termékek újrafeldolgozása és nyersanyaggá alakítása más termékek számára
Csökkentés - Reduce: Olyan termékek használata, melyekhez kevesebb nyersanyag szükséges és kisebb mennyiségű hulladék keletkezik használatukkal a korábbi termékekhez vagy a versenytársakhoz viszonyítottan

zöldinnováció_08

Mint látható, a fejlett országokban a bevezetett környezeti ösztönző, innováció, tisztább és hatékonyabb technológia alkalmazása segíthet elválasztani a GDP növekedésétől a környezeti szennyezés szintjét, a Kuznets körbe alapján. A gazdasági fenntarthatóság mibenléte tulajdonképpen ebben rejlik, hogy bár a GDP és ez által a gazdaság növekszik, de a környezet szennyezése és a természetes erőforrások kitermelése pedig folyamatosan csökken, s így egyre kevesebb terhet ró a gazdaság a környezetre. Azonban a szennyezés mértéke egy ideig még mindig nő a GDP-vel együtt annak ellenére, hogy különböző társadalmi ösztönző, hatékonyabb technológia kerül bevezetésre. Egy idő után, amikor a társadalom elér egy bizonyos fejletségi szintet, a szennyezési szint elkezd jelentősen lecsökkenni.

Ezt statisztikai adatok is alátámasztják, hiszen az OECD országok tekintetében a különböző szennyező anyagok kibocsátása jelentősen lecsökkent, melyek közül az egyedüli kivételt a nitrogén-oxidok jelentik. Sajnos azonban olyan adatok is vannak, amik azt mutatják, hogy ahogy növekszik a fejlettség, úgy nő a szén-dioxid emisszió és a települési hulladékok mennyisége is. Ez azt jelenti, hogy a megelőzésre is nagyon jelentős figyelmet kell szentelni, azonban tiszta technológia bevezetésével és az innováció növekedésével nagyon sok tehető az élhető környezetért és a környezet minőségének javításáért. Rendszerszemléletű, körforgásos gazdaság által és az innovációk elterjedésével jelentősen nőhet a rendszer hatékonysága és csökkenhet a természeti erőforrások kizsigerelése valamint a környezet szennyezése és hulladék kibocsátás.

Továbbá William Stanley Jevons az ökologiai közgazdaságtan jelentős képviselője is rámutatott, hogy a hatékonyságnövelés gyakran fokozza az erőforrások használatát. Példaként tekintkető az autók üzemanyag hatékonyságának paradoxona, ahol az figyelhető meg, hogy a hatékonyság növekedésével az üzemanyag-fogyasztás növekszik. Egy másik jellemző eset a papírmentes iroda paradoxon. A számítógépek és az elektronikus adattárolás elterjedésével nemhogy csökkent volna a papírfogyasznás, hanem a nyomtatóknak köszönhetően jelentősen megnövekedett.

Hiába növekszik a hatékonysága az egyes termékeknek vagy folyamatoknak, amennyiben nem jár vele együtt a tudatformálás és a fenntartható termelés és fogyasztás szemlélete, addig nem tud megvalósulni az gazdasági növekedés és a szennyezési szint abszolút szétválása.

Rendszerinnováció


zöldinnováció_06

zöldinnováció_07

A rendszer optimalizálás azt jelenti, hogy a jelenlegi termelési és fogyasztási rendszer nem változik meg, csupán kisebb módosítások történnek a rendszeren belül. A rendszer átalakításával az intézmények továbbra is stabilan működnek, azonban már bizonyos folyamatokban módosulások történnek az innovációk által. A rendszerinnováció esetében pedig tulajdonképpen egy új rendszer alakul ki, hiszen nem csupán termékek, szolgáltatások és termelési rendszer esetén történik az optimalizáció. Jelentősen változnak a meglévő intézmények és infrastruktúrák, mely által az egész rendszer elemei és ezek kölcsönhatása megváltozik.

Tehát rövid távon a rendszer optimalizáció a leghatékonyabb a környezeti hatékonyság növelése érdekében, sőt radikális változásokat okozhat bizonyos beruházások esetén, de nem okoz változásokat a rendszer egészében vagy indítja el valóban a megfelelő fejlődési irányvonalat. Ezzel szemben a rendszer átalakítása és a rendszerinnováció segítségével nagyobb változások mehetnek végbe, amely magába foglalja az új technológiák és piacok megjelenését és a technológiai innováció intézményesítetté válik. A rendszerinnováció járul hozzá tehát leginkább a környezeti hatékonyság és ez által a fenntartható fejlődéshez vezető úthoz.

zöldinnováció_02

Az innovációk megjelenése egyáltalán nem új dolog, hiszen a történelem során egyre nőtt az innovációk mennyisége és szerepe a társadalmon belül. Bizonyos szemléletek alapján az ipari forradalom óta az innovációk hatodik hullámában élünk, mely sokkal több innovatív megoldást hordoz magában, mint az eddigi hullámok. Ezek közé tartoznak többek között az alábbiak: fenntartható innováció, hatékony erőforrás használat, öko-design, biomimikri, zöld kémia, ipari ökológia, megújuló energiák, zöld nanotechnológia stb.

Sok cégben egyre jelentősebben megjelenik az erőforrás hatékonyság és a fenntartható termelés ideája a stratégiában, mint például a biomimikri vagy a bölcsőtől bölcsőig modell alkalmazása. Ezek a zöld innovációs megoldások és vállalati fenntarthatósági stratégiák mindenképpen növelik a vállalat jó megítélését és az adott cég társadalmi felelősségvállalását is. Nem csupán a pénzügyi teljesítmény nőhet az innovációk segítségével, az energia, anyag és költcsségcsökkentés által, hanem a kockázatok csökkenése is megvalósul és a vállalat értékei is még inkább felértékelődnek.
A fenntartható rendszerinnováció összegzi a technológiai rendszerek különböző dimenzióit az innovációk terén. Új termékek és szolgáltatások létrejöttét segítik az új logisztikai rendszerek, gyakorlati alkalmazások és a fókuszba kerülő értékek biztosítják gazdasági, társadalmi és környezeti hasznokat.

zöldinnováció_10

Hazánkban is egyre növekednek a fenntarthatóságra és ökohatékonyságra törekvő szervezetek zöld innováció megvalósítása érdekében. Példaként tekinthető a Climate-KIC, mely szervezet célja, hogy széles körben elérhetővé tegyék a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentéséhez szükséges szaktudást és elősegítsék innovatív termékek, szolgáltatások piacra jutását. Többek között az alábbi témákban dolgoznak és segítik a feltörekvő kezdeményezéseket: alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, biomassza alapú gazdaság fejlesztése, fenntarthatóbb városi rendszerek, ipari szimbiózis, kibocsátás-mérés, talaj- és vízgazdálkodás, társadalmi-gazdasági átmenet és épített környezet. Azonban rajtuk kívül is egyre jelennek meg a hasonló jellegű kezdeményezések a fenntartható termelés és az erőforrás hatékonyság elterjedésének elősegítése érdekében.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát is érdemes megtekinteni, hiszen az is kiemeli "A vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése" jelentőségét.

"Cél a vállalkozások fenntartható fejlődéséhez szükséges üzleti környezet fejlesztése, a bizalom infrastruktúrájának erősítése, az innovációs ráfordítások és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a környezetterhelést csökkentő technológiák elterjedésének ösztönzése."

"A vállalkozások mindennapi tevékenységük végzése során elsősorban a környezetbarát technológiák használatára való áttéréssel, végeredményben a felhasznált természeti inputok és a szennyezések csökkentésével járulhatnak hozzá a természeti erőforrások megőrzéséhez. Mindez történhet az erőforrás-hatékonyság javításával, a kevésbé szennyező technológiákra való áttéréssel, és a kibocsátás okozta károk minimalizálásával."

zöldinnováció_11

A zöld öko-innováció tehát magába foglalja a termék, a folyamat, a marketing és a szervezeti innovációt. Ezek az új, megújított vagy átalakított eljárások, folyamatok, módszerek, technikák, technológiák, gyakorlatok, rendszerek, termékek és szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy csökkenjen vagy minimalizálódjon a környezetterhelés valamint a környezeti és társadalmi káros hatások. A proaktív vállalatoknak van leginkább fenntarthatóságra törekvő stratégiájuk, hiszen az innovációk által magasabb ökohatékonyság és hatékonyabb erőforráshasználat érhető el. A 6R figyelembevétele szintén elengedhetetlen szempont az innovatív zöld vállalatok működése során. A gazdasági fenntarthatóság elérése igazán azzal érhető el, hogyha sikerül elválasztani egymástól a GDP növekedését és a környezet szennyezésének a szintjét a tisztább és hatékonyabb technológiák alkalmazásával. A rendszerinnováció a legjobb a fenntartható fejlődés szempontjából, hiszen jelentősen növekszik a környezeti hatékonyság, az optimalizálódik az erőforrás használat és egyre meghatátozóbbá válhat a körkörös gazdaság, a öko-design, a biomimikri, a zöld kémia, az ipari ökológia és a decentralizált megújuló energiaforrások szerepe. Ezek a zöld innovációs megoldások és vállalati fenntarthatósági stratégiák mindenképpen növelik a vállalat megítélését és az adott cég társadalmi felelősségvállalása terén.

Források és további hasznos információk:

www.worldwatch.org, http://courses.washington.edu, http://miau.gau.hu, http://www.aidic.it, http://ec.europa.eu, http://kornyezettechnologia.kormany.hu, http://kornyezettechnologia.kormany.hu, www.innosupport.net, http://unipub.lib.uni-corvinus.hu

Összeállította: Németh Anna
ÖKO-Pack Kft.Bookmark and Share