Frissítse Flash lejátszóját!
Csak a n?‘knek

Környezetvédelmi termékdíj Magyarországon

nyomtatható verzió

A termékdíj szabályozás változásai 2015.01.01-től

A 2015. január 1-jétől érvényes a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény változásait az alábbiakban foglaljuk össze. A törvényjavaslat szövege, és a Kombinált Nomenklatura elérhető a www.okopack.hu honlapon.

A módosított jogszabály szerint változnak a termékdíj tételek, illetve 2015-től újabb termékeket vonnak be a termékdíj köteles termékek körébe.

A díjtétel változások főbb eleme, hogy az italféleségeknél korábban érvényes kereskedelmi díjtételek, a fém csomagolószer kivételével kivezetésre kerültek. Így néhány díjtétel alacsonyabb mértékű lesz. A műanyag és az üveg díjtétele növekedni fog, magasabb lesz a reklámhordozó papírok díjtétele is. 

Az elektronikai termékek, berendezések díjtételei is változnak. Ezen termékkörnél még fontosabb változás, hogy a kötelezettség alá tartozó termékek köre jelentősen kibővült. A táblázat, amely tartalmazza a vámtarifa számokat és a pontos megnevezéseket is az újonnan bekerülő termékekről itt elérhető.

A termékdíj köteles termékek köre a következő termékekkel bővül 2015.01.01-től:

 • egyéb műanyag termék
 • egyéb vegyipari termék
 • irodai papír

Termékdíj-köteles egyéb műanyag termékek:

 • művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei, ezekből készült áru vtsz szám: 6702 10

Termékdíj-köteles egyéb vegyipari termékek köre:

 • szappanok, szerves felületaktív termékek, bőr mosására szolgáló készítmények, impregnált vatta, nemez, nem szőtt textília (3401)
 • szerves felületaktív anyagok, készítmények, mosó-, és tisztító készítmények (3402)
 • súrolókrémek és -porok, más súrolókészítmények (3405)
 • hajápoló szerek (3305)
 • borotválkozás előtti, vagy -utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők, szépség-, vagy testápoló szerek, helyiség szagtalanítók (3307)

Termékdíj-köteles irodai papírok köre:

"információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra"

 • nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve (4802), kivéve: könyv alappapír
 • Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben) bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve, kivéve : könyv alappapír;
 • Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból, kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket

Csomagolószerek közül 2015 január 01-től csomagolószernek minősül:

 • páralekötő anyag (3802)
 • műanyag élvédő profil (3917)
 • műanyag rugalmas tömlő (3917 32, 3917 39)
 • kerámiából készült termék áru csomagolására (6909 90)
 • Vasból vagy acélból készült pántolószalag (7211)

A tárgyi hatály bővítésének nem teljes körű áttekintése

Nagygépek: kazán, folyadékszivattyú, csigás emelő, szövőgép, elektromotor, áramfejlesztő egység, transzformátor, elektromágnes, gyújtó- vagy indítókészülék

Kisgépek: kapcsoló, relé, biztosíték, csatlakozó, jelzőkészülék, jegesedés gátló, vibrációs masszírozó készülék, időkapcsoló, óraszerkezet

IT berendezések: lemezek, szalagok, adathordozók, integrált áramkör, antennaerősítő

Szórakoztató elektronika: fotovoltaikus elem, vezeték nélküli infravörös távirányító eszköz

Barkácsgépek, szerszámok: elektromos talaj-előkészítésre vagy - megmunkálásra szolgáló gép, fémipari eszterga, sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más módon simító szerszámgép, gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simítógép, fűrészgép, vágógép, szerszámgép, forrasztógép, keményforrasztó gép, hegesztőgép

Ellenőrző és vezérlő eszközök: vezérlőpult, fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichométer, folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék, háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések, gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának mérésére szolgáló készülék, fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer; stroboszkóp

Fogalmak:

Nem minősül forgalomba hozatalnak: az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adókötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő tulajdonjog-átadás.

Nem minősül forgalomba hozatalnak: a termékdíj raktárból kiszállítás, ha ahhoz nem társul a termék tulajdonjogának átruházása

Nem minősül saját célú felhasználásnak: 2014. január 1. és február 14. között sem a termékdíj-köteles termék alapanyagként történő felhasználása esetén a gyártási folyamat során gyártási selejt, hulladék képződése.

Kézműipari tevékenység mentessége:

 • Nem terheli termékdíj-fizetési kötelezettség azt
 1. a kis- vagy mikro vállalkozást, amely
 2. a kézműipari szakmák jegyzékébe felvett (ideértve a művészi kézművességet is) tevékenységet végez, és
 3. a kötelezettség keletkezését megelőző évben az éves nettó árbevétele (bevétele) nem haladta meg a 600.000 forintot, és
 4. a kézműipari tevékenység keretében előállított áru csomagolására kizárólag természetes anyagból előállított csomagolóeszközt vagy csomagolóanyagot használ
 • A törvény fogalomhasználata alapján a mentesítés a befizetésre vonatkozik, ebből következően az egyéb kötelezettségek (pl. nyilvántartás vezetése, bejelentés, bevallás) a kézműipari tevékenység végzőjét is terhelik.

Bérelt göngyöleg:

 1. A vevő nyilatkozhat arról, hogy a kötelezettől megvásárolt raklapot
 2. engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetőjeként vásárolja meg ( e ) pont szerinti nyilatkozat),
 3. engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára használatra átadja (f) pont szerinti nyilatkozat
 • Nem minősül termékdíj-köteles saját célú felhasználásnak, ha az újrahasználható raklapot a tulajdonos engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője rendelkezésére bocsátja
 • A 14 § (5) bekezdésének e) pontja szerinti átvállalás abban az esetben is alkalmazható, ha az újrahasználható csomagolószer vevője a csomagolószert engedélyezett bérleti rendszer keretében bérbe adja, vagy bércsomagoltatás keretében hozat létre csomagolást.

Termékdíj-átalány:

Az átalány kibocsátási határa az új termékcsoportok esetében:

 • Egyéb műanyag termék: 2 kg
 • Egyéb vegyipari termék: 200 kg
 • Irodai papír: 200 kg

Új és módosuló átalányösszegek:

 • Egyéb műanyag termék: 4000 Ft/ év
 • Egyéb vegyipari termék: 4000 Ft/ év
 • Irodai papír: 4000 Ft/ év
 • Reklámhordozó papír: 8000 Ft/ év

A csekély mennyiségű kibocsátásnál fontos figyelembe venni (amit sokszor félreértelmeznek), hogy csak a végfogyasztónak való értékesítés esetén vehető igénybe!

A 2015-ös évtől a termékdíj változások mellett fokozottan kell figyelni a gazdálkodó cégeknek a hulladék-gazdálkodást érintő szabályozásra és adminisztrációkra is.

A 197/2014. Korm.rendelet az elektromos és elektronikai berendezésekre határoz meg feladatokat, a 440/2012-es Korm. rendelet pedig a hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit szabályozza.

Az eddiginél precízebb, elektronikus úton teljesítendő adminisztrációs rendszer kiépítése van folyamatban, várhatóan a teljesítések ellenőrzését is ehhez fogják igazítani.

Egy kis történelem:

Az 1995-ben bevezetett környezetvédelmi termékdíj legfontosabb célja, hogy a termékek előállítása, forgalmazása, felhasználása során okozott környezeti veszélyeztetések, illetőleg károk megelőzéséhez, csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen.

Környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni az egyéb kőolajtermékek, a gumiabroncs, a hűtőközegek, a csomagolás, az akkumulátor, a reklámhordozó papír, valamint az elektromos és elektronikai berendezések (ide értve a hűtőberendezéseket is) importja, belföldi forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása után.

2008. január 1-jétől a Vám- és Pénzügyőrség látja el a környezetvédelmi termékdíj bevallásával, kiszabásával, befizetésével, visszaigénylésével és ellenőrzésével kapcsolatos adóhatósági feladatokat. A környezetvédelmi termékdíj törvény változása nyomán a Vám- és Pénzügyőrség már nem csupán az importált, hanem a Magyarországon előállított, illetve az Európai Közösség más tagállamából behozott termékdíj-köteles termékek tekintetében is teljes körű jogosítványokat kap.

2012-től - a 2011. évi LXXXV. törvény életbelépésével - jelentősen megváltoztak a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó szabályok: a csomagolás termékkategória helyett a csomagolószer vált termékdíj kötelessé. Az új rendelkezések értelmében a termékdíj kötelezettség nem a csomagolást végzőnél, hanem a csomagolószer gyártójánál vagy importőrénél keletkezik, azonban a jogalkotó lehetőséget biztosított a csomagolószer adott kategóriáját meghatározott célra felhasználók körében a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség átvállalására vagy nyilatkozat alapján termékdíj nélküli beszerzésére. A 2012. évi változások kismértékben megváltoztatták a többi termékkategóriába tartozó termékeket, de a fő termékcsoportok nem változtak.

2013. január 1-től a környezetvédelmi termékdíj adóztatási feladatait az adóhatóság visszakapta a vámhatóságtól.

Szorosan az új termékdíj törvényhez tartozó 343/2011. (XII. 29.) kormányrendeletben pedig részben megváltoztak a környezetvédelmi termékdíj (KT) kódok, a csomagolószerek 2012. január 1-től CsK kód alá kerültek besorolásra, de ami még ennél is fontosabb, hogy a termékdíj számlán történő feltüntetése még jobban szabályzott lett. A környezetvédelmi termékdíjat a számlán tételesen kell feltüntetni a kormányrendeletben előírt fix záradékszövegek alkalmazásával.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény várhatóan OKJ-s vizsgához fogja kötni a termékdíjraktár üzemeltetését és a termékdíj bevallások készítését is. Ezért érdemes tanácsadás kapcsán termékdíj ügyintézői képesítéssel (OKJ száma: 52 344 05 0010 52 03) rendelkező cégeket felkeresni.

2014. július 1-től a termékdíj törvény termékdíj raktári engedélyek beszerzését teszi lehetővé.

forrás: WikipediaBookmark and Share